ค้นหาแพทย์

นพ. ศุภฤกษ์ จิตติกานนท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคไต

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 13:00-13:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-15:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
11 มิถุนายน 2564 13:00 - 15:00
18 มิถุนายน 2564 13:00 - 15:00
25 มิถุนายน 2564 13:00 - 15:00