ค้นหาแพทย์

นพ. ศุภฤกษ์ จิตติกานนท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคไต

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 13:00-15:00 MED/อายุรกรรม 13A

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
05 มีนาคม 2564 13:00 - 15:00
19 มีนาคม 2564 13:00 - 15:00
26 มีนาคม 2564 13:00 - 15:00