ค้นหาแพทย์

นพ. พฤทธิ์ คูศิริสินสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคไต

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00-17:59 MED/อายุรกรรม 13A
18:00-18:59 MED/อายุรกรรม 13A
19:00-20:00 MED/อายุรกรรม 13A
พุธ 17:00-20:00 MED/อายุรกรรม 13A
ศุกร์ 17:00-17:59 MED/อายุรกรรม 13A
18:00-18:59 MED/อายุรกรรม 13A
19:00-20:00 MED/อายุรกรรม 13A

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
03 มีนาคม 2564 17:00 - 20:00
05 มีนาคม 2564 17:00 - 17:59
05 มีนาคม 2564 18:00 - 18:59
05 มีนาคม 2564 19:00 - 20:00
26 มีนาคม 2564 17:00 - 17:59
26 มีนาคม 2564 18:00 - 18:59
26 มีนาคม 2564 19:00 - 20:00