ค้นหาแพทย์

นพ. พฤทธิ์ คูศิริสินสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคไต

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
08 มิถุนายน 2564 17:00 - 17:59
08 มิถุนายน 2564 18:00 - 18:59
08 มิถุนายน 2564 19:00 - 20:00
16 มิถุนายน 2564 17:00 - 17:59
16 มิถุนายน 2564 18:00 - 18:59
16 มิถุนายน 2564 19:00 - 20:00
22 มิถุนายน 2564 17:00 - 17:59
22 มิถุนายน 2564 18:00 - 18:59
22 มิถุนายน 2564 19:00 - 20:00
23 มิถุนายน 2564 17:00 - 17:59
23 มิถุนายน 2564 18:00 - 18:59
23 มิถุนายน 2564 19:00 - 20:00
30 มิถุนายน 2564 17:00 - 17:59
30 มิถุนายน 2564 18:00 - 18:59
30 มิถุนายน 2564 19:00 - 20:00