ค้นหาแพทย์

นพ. ณัฐพล เลาหเจริญยศสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคไต

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ทั่วไป
  • อายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • โรคไตเรื้อรัง (ไตเสื่อม)
  • ไตวายเฉียบพลัน
  • โรคไตอักเสบ
  • การบำบัดทดแทนไต ( การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00-13:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-14:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15:00-16:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 10:00-10:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-14:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15:00-16:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 10:00-10:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อาทิตย์ 14:00-14:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15:00-16:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 มิถุนายน 2564 13:00 - 13:59
06 มิถุนายน 2564 14:00 - 14:59
06 มิถุนายน 2564 15:00 - 16:00
08 มิถุนายน 2564 13:00 - 13:59
08 มิถุนายน 2564 14:00 - 14:59
08 มิถุนายน 2564 15:00 - 16:00
15 มิถุนายน 2564 13:00 - 13:59
17 มิถุนายน 2564 10:00 - 10:59
20 มิถุนายน 2564 14:00 - 14:59
20 มิถุนายน 2564 15:00 - 16:00