ค้นหาแพทย์

นพ. ณัฐพล เลาหเจริญยศสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคไต

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ทั่วไป
  • อายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • โรคไตเรื้อรัง (ไตเสื่อม)
  • ไตวายเฉียบพลัน
  • โรคไตอักเสบ
  • การบำบัดทดแทนไต ( การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 14:00-14:59 MED/อายุรกรรม 13A
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม 13A
พฤหัสบดี 10:00-10:59 MED/อายุรกรรม 13A
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม 13A
14:00-14:59 MED/อายุรกรรม 13A
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม 13A
ศุกร์ 10:00-10:59 MED/อายุรกรรม 13A
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม 13A
อาทิตย์ 14:00-14:59 MED/อายุรกรรม 13A
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม 13A

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
02 มีนาคม 2564 14:00 - 14:59
04 มีนาคม 2564 10:00 - 10:59
05 มีนาคม 2564 10:00 - 10:59
07 มีนาคม 2564 14:00 - 14:59