ค้นหาแพทย์

นพ. ดิเรก บรรณจักร์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคไต

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00-13:59 MED/อายุรกรรม 13A
14:00-15:00 MED/อายุรกรรม 13A

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา