ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ขจรศักดิ์ นพคุณสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคไต

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 14:00-15:00 MED/อายุรกรรม 13A
เสาร์ 09:00-12:00 MED/อายุรกรรม 13A
อาทิตย์ 15:00-16:59 MED/อายุรกรรม 13A

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
27 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00