บริการทางการแพทย์

แผนกบริการรังสี

       ให้บริการถ่ายภาพรังสี (X-Ray) โดยเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลแบบสมบูรณ์ (Full Digital Radiography)ซึ่งสามารถลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ โดยภาพที่ได้มีคุณภาพดี มีความชัดเจน และมีเทคนิคพิเศษเพื่อช่วยในการวินิจฉัยได้แม่นยำ รวมทั้งลดเวลาในการรอภาพเอกซเรย์และลดอัตราการถ่ายซ้ำ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 2 อาคารศรีพัฒน์ฯ และ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658