ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. วิชาญ หล่อวิทยาสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • รังสีรักษา

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 16:00-16:59

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา