ค้นหาแพทย์

นพ. นครินทร์ อินมุตโตสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • รังสีวินิจฉัย

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 10:00-10:59 RA/รังสีวินิจฉัย
11:00-12:00 RA/รังสีวินิจฉัย

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา