ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. ไพลิน คงมีผลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • รังสีวินิจฉัย

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 15:00-16:59

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา