ค้นหาแพทย์

นพ. นัฐพงษ์ นิมิตรรุ่งทวีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • รังสีวินิจฉัย

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 15:00-16:00 RA/รังสีวินิจฉัย

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
04 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00