ค้นหาแพทย์

นพ. ธเนศ ขัตติพัฒนาพงษ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • รังสีวินิจฉัย

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:30-15:00 OPD SURG/ศัลยกรรม อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
03 พฤษภาคม 2564 13:30 - 15:00
10 พฤษภาคม 2564 13:30 - 15:00