ค้นหาแพทย์

ศ.พญ. อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • รังสีรักษา

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 16:00-16:59

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา