บริการทางการแพทย์

ระบบการหายใจและโรคปอด

       ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติและโรคทางด้านระบบทางเดินหายใจและโรคปอด เช่น โรคหลอดลมอักเสบมะเร็งปอด หอบหืดถุงลมโป่งพองปอดอักเสบหรือปอดบวมวัณโรคปอดโรคระบบการหายใจล้มเหลวโรคเยื่อหุ้มปอดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการหายใจและโรคปอด


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 2,3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934613, 053-934434 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658