บริการทางการแพทย์

ระบบการหายใจและโรคปอด

       ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติและโรคทางด้านระบบทางเดินหายใจและโรคปอด เช่น โรคหลอดลมอักเสบมะเร็งปอด หอบหืดถุงลมโป่งพองปอดอักเสบหรือปอดบวมวัณโรคปอดโรคระบบการหายใจล้มเหลวโรคเยื่อหุ้มปอดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการหายใจและโรคปอด


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936909-10 , Call center 053-936900-1