ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. อติคุณ ลิ้มสุคนธ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคปอดและระบบการหายใจ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

วุฒิบัตร

  • Diplomate, American Board of Internal Medicine
  • Diplomate, American Board of Pulmonary disease
  • Diplomate, American Board of Critical care medicine

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • อายุรศาสตร์โรคทางเดินหายใจ
  • เชี่ยวชาญโรคปอด ภูมิแพ้ เวชบำบัดวิกฤต นอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ และโรคทั่วไป

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 13:00 - 14:59 หน่วยคัดกรองศูนย์ศรีพัฒน์
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 หน่วยคัดกรองศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ