ค้นหาแพทย์

พญ. ภัทราพร ตาเจริญเมืองสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคปอดและระบบการหายใจ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 16:00-16:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
17:00-18:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
05 พฤษภาคม 2564 16:00 - 16:59
05 พฤษภาคม 2564 17:00 - 18:00
12 พฤษภาคม 2564 16:00 - 16:59
12 พฤษภาคม 2564 17:00 - 18:00
19 พฤษภาคม 2564 16:00 - 16:59
19 พฤษภาคม 2564 17:00 - 18:00
26 พฤษภาคม 2564 16:00 - 16:59
26 พฤษภาคม 2564 17:00 - 18:00