ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ธีรกร ธีรกิตติกุลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคปอดและระบบการหายใจ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 18:30 - 20:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พุธ 10:30 - 12:30 หน่วยคัดกรองศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 10:30 - 13:30 หน่วยคัดกรองศูนย์ศรีพัฒน์
อาทิตย์ 14:00 - 16:00 หน่วยคัดกรองศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
13 เมษายน 2567 หน่วยคัดกรองศูนย์ศรีพัฒน์
14 เมษายน 2567 หน่วยคัดกรองศูนย์ศรีพัฒน์
16 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
20 เมษายน 2567 หน่วยคัดกรองศูนย์ศรีพัฒน์