ค้นหาแพทย์

นพ. ณัฐพล โฆษชุณหนันท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคปอดและระบบการหายใจ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 18:00-18:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
19:00-20:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
07 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
07 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00
21 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
21 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00