บริการทางการแพทย์

โรคมะเร็ง

        ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งการรักษาจะขึ้นกับชนิดและระยะของโรคมะเร็ง เช่น รักษาด้วยการผ่าตัด รังสีรักษา และการให้ยารวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งตลอดจนการรักษาแบบประคับประคอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936909-10 , Call center 053-936900-1