บริการทางการแพทย์

โรคมะเร็ง

        ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งการรักษาจะขึ้นกับชนิดและระยะของโรคมะเร็ง เช่น รักษาด้วยการผ่าตัด รังสีรักษา และการให้ยารวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งตลอดจนการรักษาแบบประคับประคอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 2,3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934613, 053-934434 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658