ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ธัชธรรม์ สุขสมบูรณ์เจริญสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคมะเร็ง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม 13A
10:00-10:59 MED/อายุรกรรม 13A
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม 13A
อาทิตย์ 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม 13A
10:00-10:59 MED/อายุรกรรม 13A
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม 13A

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
02 เมษายน 2564 09:00 - 12:00
03 เมษายน 2564 09:00 - 12:00
04 เมษายน 2564 09:00 - 12:00
11 เมษายน 2564 09:00 - 12:00
11 เมษายน 2564 10:00 - 10:59
11 เมษายน 2564 11:00 - 12:00
18 เมษายน 2564 09:00 - 09:59
18 เมษายน 2564 10:00 - 10:59
18 เมษายน 2564 11:00 - 12:00