ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ชัยยุทธ เจริญธรรมสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคมะเร็ง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00-17:59 MED/อายุรกรรม 13A
18:00-18:59 MED/อายุรกรรม 13A
19:00-20:00 MED/อายุรกรรม 13A
อาทิตย์ 14:00-14:59 MED/อายุรกรรม 13A
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม 13A

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
12 เมษายน 2564 17:00 - 17:59
12 เมษายน 2564 17:00 - 20:00
12 เมษายน 2564 18:00 - 18:59
12 เมษายน 2564 19:00 - 20:00