ค้นหาแพทย์

ศ.พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคมะเร็ง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-10:00 MED/อายุรกรรม 13A

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา