บริการทางการแพทย์

ระบบประสาทและสมอง

       ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคทางสมองและระบบประสาท โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง (Storke) เส้นประสาทสมองอักเสบ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ไมเกรน ลมชัก โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ อัมพฤกษ์อัมพาต ฯลฯ รวมทั้งมีศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ ที่จะสามารถรองรับการตรวจวินิจฉัยด้วย MRI และ CT scan ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 2,3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934613, 053-934434 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658