บริการทางการแพทย์

ระบบประสาทและสมอง

       ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคทางสมองและระบบประสาท โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง (Storke) เส้นประสาทสมองอักเสบ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ไมเกรน ลมชัก โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ อัมพฤกษ์อัมพาต ฯลฯ รวมทั้งมีศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ ที่จะสามารถรองรับการตรวจวินิจฉัยด้วย MRI และ CT scan ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936909-10 , Call center 053-936900-1