ค้นหาแพทย์

นพ. นพดนัย ศิริมหาราชสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบประสาทและสมอง

ภาษา

  • ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต 2559
  • ประสาทวิทยา - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565

วุฒิบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  • วว. ประสาทวิทยา

การศึกษาหลังปริญญา

  • ประสาทวิทยา

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • โรคปวดศรีษะ ภาวะสมองเสื่อม โรคกล้ามเนื้อและเส้นประสาท

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 20:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 09:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
13 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
20 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
27 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์