ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. นันทพร ตียพันธ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบประสาทและสมอง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 10:30-10:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
06 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
06 พฤษภาคม 2564 10:30 - 10:59
06 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00