ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบประสาทและสมอง
    โรคลมชัก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • Thai Board of Internal Medicine
  • Thai Board of Neurology
  • Certificate of Fellowship in Epilepsy Center Cleveland Clinic, OH, USA
  • American Board of Clinical Neurophysiology

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 13:00-13:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-14:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15:00-15:30 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 09:00-09:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
14 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
14 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
14 พฤษภาคม 2564 15:00 - 15:30