ค้นหาแพทย์

นพ. อดิศักดิ์ กิตติสาเรศสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ระบบประสาทและสมอง

ภาษา

 • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2546

วุฒิบัตร

 • สาขาอายุรศาสตร์ (Internal Medicine) 2553
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา (Neurologist) 2557

การศึกษาหลังปริญญา

 • แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 - 2553
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556-2557
 • Visiting doctor, Movement Disorder Unit, National Hospital for Neurology a

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 • ปวดศีรษะ ไมเกรน
 • พาร์กินสัน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10:00-10:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13:00-13:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
14:00-14:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
15:00-16:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
อังคาร 10:00-10:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พุธ 10:00-10:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 13:00-13:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-15:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 10:00-10:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อาทิตย์ 09:00-09:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
11 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59