ค้นหาแพทย์

นพ. อดิศักดิ์ กิตติสาเรศสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ระบบประสาทและสมอง

ภาษา

 • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2546 - - -

วุฒิบัตร

 • สาขาอายุรศาสตร์ (Internal Medicine) 2553
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา (Neurologist) 2557

การศึกษาหลังปริญญา

 • แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 - 2553
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556-2557
 • Visiting doctor, Movement Disorder Unit, National Hospital for Neurology a

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 • ปวดศีรษะ ไมเกรน
 • พาร์กินสัน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00 - 16:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
09:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อังคาร 09:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พุธ 09:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 13:00 - 15:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 09:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
12 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15 เมษายน 2567 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
16 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
18 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
25 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์