ค้นหาแพทย์

พญ. ผกามาศ พสกภักดีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบประสาทและสมอง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546

วุฒิบัตร

  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ 2550
  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา 2552

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • โรคสมอง
  • โรคไขสันหลัง
  • โรคปลอกประสาท

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-09:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-11:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
12:00-12:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13:00-14:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อังคาร 12:00-12:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13:00-14:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พุธ 09:30-10:29 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:30-11:29 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:30-12:29 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
12:30-14:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 12:00-12:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13:00-14:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 09:00-09:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
12:00-12:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13:00-14:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อาทิตย์ 09:00-09:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 กันยายน 2564 09:30 - 10:29
01 กันยายน 2564 10:30 - 11:29
01 กันยายน 2564 11:30 - 12:29
03 กันยายน 2564 09:00 - 09:59
03 กันยายน 2564 09:00 - 12:00
03 กันยายน 2564 10:00 - 10:59
03 กันยายน 2564 11:00 - 12:00
03 กันยายน 2564 12:00 - 12:59
03 กันยายน 2564 13:00 - 14:00
06 กันยายน 2564 09:00 - 09:59
06 กันยายน 2564 10:00 - 10:59
06 กันยายน 2564 11:00 - 11:59
08 กันยายน 2564 09:30 - 10:29
08 กันยายน 2564 10:30 - 11:29
08 กันยายน 2564 11:30 - 12:29
10 กันยายน 2564 09:00 - 09:59
10 กันยายน 2564 10:00 - 10:59
10 กันยายน 2564 11:00 - 12:00
13 กันยายน 2564 09:00 - 09:59
13 กันยายน 2564 10:00 - 10:59
13 กันยายน 2564 11:00 - 11:59
15 กันยายน 2564 09:30 - 10:29
15 กันยายน 2564 10:30 - 11:29
15 กันยายน 2564 11:30 - 12:29
15 กันยายน 2564 12:30 - 14:00
17 กันยายน 2564 09:00 - 09:59
17 กันยายน 2564 10:00 - 10:59
17 กันยายน 2564 11:00 - 12:00
20 กันยายน 2564 09:00 - 09:59
20 กันยายน 2564 10:00 - 10:59
20 กันยายน 2564 11:00 - 11:59
22 กันยายน 2564 09:30 - 10:29
22 กันยายน 2564 10:30 - 11:29
24 กันยายน 2564 11:00 - 12:00
24 กันยายน 2564 13:00 - 14:00
27 กันยายน 2564 09:00 - 09:59
27 กันยายน 2564 10:00 - 10:59
27 กันยายน 2564 11:00 - 11:59
29 กันยายน 2564 09:30 - 10:29
29 กันยายน 2564 10:30 - 11:29
29 กันยายน 2564 11:30 - 12:29