ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์บทความเกี่ยวกับ Covid-19
<คลิกอ่านได้ที่นี่>Infographic นวัตกรรม

...
PHR : Personal Health Record ระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล
...
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
...
ในสถานการณ์โรคระบาด covid-19 จัดบริการส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้รับบริการเดิม
...
ชำระค่าบริการของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ผ่านช่องทางออนไลน์