ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ชำระค่าบริการของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ผ่านช่องทางออนไลน์


เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19


ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จึงเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ โดยท่านสามารถชำระค่าบริการของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ผ่านช่องทางออนไลน์
.
ชื่อบัญชี ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Sriphat Medical Center)


ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 566-2682-735


แผนกการเงิน โทรศัพท์ 053-936506 , 053-936566 และ 053-936522