ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์บทความเกี่ยวกับ Covid-19
<คลิกอ่านได้ที่นี่>Infographic โควิด-19

...
สตรีตั้งครรภ์ ฉีดวัคซีนโคิวิด-19 ลดโอกาสการติดเชื้อ และการป่วยหนัก
...
สตรีตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรกับวัคซีนโควิด 19
...
ประกาศการโอนสิทธิ วัคซีน Moderna
...
ประกาศระเบียบการเข้ารับบริการของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ในสถานการณ์ Covid-19
...
โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
...
วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับผู้มีความเสี่ยง covid-19
...
การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ร่วมกับวัคซีน Covid-19
...
ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
...
คำแนะนำหลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่