ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

สตรีตั้งครรภ์ ฉีดวัคซีนโคิวิด-19 ลดโอกาสการติดเชื้อ และการป่วยหนัก