ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ประกาศการโอนสิทธิ วัคซีน Moderna รอบ 3


สำหรับท่านที่มีความประสงค์โอนสิทธิ์การรับวัคซีน Moderna


           ศูนย์​ศรี​พัฒน์​ฯ​ จะเปิดระบบการโอนสิทธิ์ ให้ท่านสามารถดำเนินการได้อีกครั้ง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2564 สำหรับการโอนสิทธิ์ “ผู้โอน” และ “ผู้รับโอน” ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 ฝ่าย และโปรดแนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชนให้ถูกต้อง ท่านจะสามารถทำรายการได้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ผ่านลิงค์ http://vaccine.sriphat.com/th 
          เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการกรอกข้อมูลและแนบไฟล์แล้ว หลังกดบันทึก จะมีข้อความแจ้งว่า"ระบบได้รับข้อมูลการโอนของท่านแล้ว” จึงจะถือว่าทำรายการสำเร็จ