ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์บทความเกี่ยวกับ Covid-19
<คลิกอ่านได้ที่นี่>Infographic คลินิกจักษุ

...
ขั้นตอนการทำความสะอาดเปลือกตา ด้วย Blephasteam และ Blephex
...
ทำความสะอาดเปลือกตาด้วย Blephasteam และ Blephex
...
กลุ่มผู้ที่สามารถใส่เลนส์เสริม Implantable Collamer Lens หรือ ICL ได้
...
การผ่าตัดใส่เลนส์เสริม Implantable Collamer Lens หรือ ICL
...
Implantable Collamer Lens หรือ ICL
...
Computer Vision Syndrome ภัยเงียบใกล้ตัวของคนติดจอ
...
ปรับความพร่ามัวให้กลับมาชัดเจนอีกครั้ง
...
ความเข้าใจผิด ใส่แว่นทุกวันเร่งให้สายตาสั้นเร็วขึ้น
...
ต้อหิน ไม่รีบรักษา เสี่ยงสูญเสียการมองเห็น