ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ทำความสะอาดเปลือกตาด้วย Blephasteam และ Blephex