ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

กลุ่มผู้ที่สามารถใส่เลนส์เสริม Implantable Collamer Lens หรือ ICL ได้