ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ขั้นตอนการทำความสะอาดเปลือกตา ด้วย Blephasteam และ Blephex