ค้นหาแพทย์

นพ. สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่มสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคไต

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00-20:00 MED/อายุรกรรม 13A

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา