ค้นหาแพทย์

นพ. สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่มสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคไต

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00-17:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
18:00-18:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
19:00-20:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
07 มิถุนายน 2564 17:00 - 17:59
07 มิถุนายน 2564 18:00 - 18:59
07 มิถุนายน 2564 19:00 - 20:00
21 มิถุนายน 2564 17:00 - 17:59
21 มิถุนายน 2564 18:00 - 18:59
21 มิถุนายน 2564 19:00 - 20:00