ค้นหาแพทย์

นพ. กิตติ เทียนขาวสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบประสาทและสมอง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00-17:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
18:00-18:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
19:00-20:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อาทิตย์ 09:00-09:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
02 พฤษภาคม 2564 09:00 - 11:59
02 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
02 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
03 พฤษภาคม 2564 16:00 - 18:00
03 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
03 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00
10 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
10 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
10 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00
17 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
17 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
17 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00
24 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
24 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
24 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00
31 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
31 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
31 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00