ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. ณัฐพงษ์ อัครผลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบทางเดินอาหาร

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 15:00-15:59 PED/กุมาร
16:00-17:00 PED/กุมาร

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา