ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. ประภาศรี รังสิยานนท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทารกแรกเกิด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 12:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 14:00-16:00/16:01-18:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
ศุกร์ 09:00 - 12:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
เสาร์ 17:00 - 18:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
อาทิตย์ 14:00-16:00/17:00-18:00 คลินิกกุมาร ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ