ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. ประภาศรี รังสิยานนท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทารกแรกเกิด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-12:00 PED/กุมาร
พฤหัสบดี 14:00-16:00 PED/กุมาร
16:01-18:00 PED/กุมาร
ศุกร์ 09:00-12:00 PED/กุมาร
เสาร์ 17:00-18:00 PED/กุมาร
อาทิตย์ 14:00-16:00 PED/กุมาร
17:00-18:00 PED/กุมาร

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา