ค้นหาแพทย์

นพ. พศุตม์ จุฑารัตนากูลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17:00-20:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
อาทิตย์ 08:00-08:45 ORTHO/กระดูกและข้อ
08:00-08:45 ORTHO/กระดูกและข้อ
08:00-08:45 ORTHO/กระดูกและข้อ
08:00-08:45 ORTHO/กระดูกและข้อ
09:00-12:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
09:00-12:00 ORTHO/กระดูกและข้อ
13:00-16:00 ORTHO/กระดูกและข้อ

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
02 ตุลาคม 2563 17:00 - 20:00
04 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00
16 ตุลาคม 2563 17:00 - 20:00
18 ตุลาคม 2563 08:00 - 08:45
18 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00
23 ตุลาคม 2563 17:00 - 20:00