ค้นหาแพทย์

พญ. เคียงญาดา ยาคล้ายสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555

วุฒิบัตร

  • เวชศาสตร์ครอบครัว, 2558

การศึกษาหลังปริญญา

  • การแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม) กรมแพทย์ทหารบก, 2557

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
  • การแพทย์ทางเลือก ( ฝังเข็ม, โฮมิโอพาธีร์ )

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
พุธ 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
พฤหัสบดี 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ศุกร์ 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
09:00 - 12:00 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
13:00-15:00/17:00-20:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
10 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
11 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
12 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
14 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
16 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
24 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
25 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
26 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
28 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ