ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. ศิวาพร จันทร์กระจ่างสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบประสาทและสมอง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17:00-17:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
18:00-18:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
19:00-20:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
07 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
07 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
07 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00
14 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
14 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
14 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00