ค้นหาแพทย์

นพ. ชุติเทพ ทีฆพุฒิสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบประสาทและสมอง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:00-12:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
13:00-16:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
อาทิตย์ 08:00-12:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
13:00-16:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา