ค้นหาแพทย์

นพ. ชญาศักดิ์ วันทนียวงค์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ระบบประสาทและสมอง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00-17:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
18:00-18:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
19:00-20:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 09:00-09:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00
04 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
04 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
04 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00
11 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
11 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
11 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00
15 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00