บริการทางการแพทย์

ระบบต่อมไร้ท่อ (โรคเบาหวาน,ไทรอยด์)

       ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของอวัยวะในระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรคเบาหวาน ไทรอยด์เป็นพิษ มะเร็งไทรอยด์ โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อ 


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936909-10 , Call center 053-936900-1