ค้นหาแพทย์

ผศ.พญ. นิพาวรรณ ไวศยะนันท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคเบาหวาน, ต่อมไทรอยด์, ต่อมไร้ท่อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00-20:00 MED/อายุรกรรม 13A
อังคาร 14:00-16:00 MED/อายุรกรรม 13A
พุธ 14:00-16:00 Obesity Clinic/คลินิกโรคอ้วน
พฤหัสบดี 17:00-20:00 MED/อายุรกรรม 13A
อาทิตย์ 09:00-12:00 MED/อายุรกรรม 13A

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 ตุลาคม 2563 17:00 - 20:00
13 ตุลาคม 2563 14:00 - 16:00
22 ตุลาคม 2563 17:00 - 20:00