ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. ศุภวรรณ บูรณพิรสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคเบาหวาน, ต่อมไทรอยด์, ต่อมไร้ท่อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00-16:00 Obesity Clinic/คลินิกโรคอ้วน
พุธ 16:00-16:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
17:00-18:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อาทิตย์ 09:00-09:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:00-10:59 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11:00-12:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
02 มกราคม 2565 09:00 - 09:59
02 มกราคม 2565 10:00 - 10:59
02 มกราคม 2565 11:00 - 12:00
09 มกราคม 2565 09:00 - 09:59
09 มกราคม 2565 10:00 - 10:59
09 มกราคม 2565 11:00 - 12:00
23 มกราคม 2565 09:00 - 09:59
23 มกราคม 2565 10:00 - 10:59
23 มกราคม 2565 11:00 - 12:00
30 มกราคม 2565 09:00 - 09:59
30 มกราคม 2565 10:00 - 10:59
30 มกราคม 2565 11:00 - 12:00