ช่องทางการชำระเงินชำระเงินผ่าน Credit Card/ Debit Card | โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร | QR Payment


กรณีชำระเงินทั่วไป:

ท่านสามารถชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์ ได้ที่เลขบัญชี 566-2-682-73-5


กรณีชำระเงินค่าส่งยาทางไปรษณีย์:

ท่านสามารถชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์ ได้ที่เลขบัญชี 566-5-198-02-8


กรณีชำระเงินต่างประเทศ:

ท่านสามารถชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

Saving account: Sriphat Medical Center,

Faculty of Medicine, Chiangmai University,

Branch: Faculty of Medicine Chiangmai (0566)

Account number: 566-2-682-73-5

SWIFT CODE: SICOTHBK,

Email: fn.sriphat@gmail.com,

Phone: +66(0)53-936506, +66(0)53-936566, and +66(0)62-3108510