ติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

ที่อยู่ : 110/392 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Call Center : 0-5393-6900, 0-5393-6901


X
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา


ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

หน่วยบริการ : ศูนย์โรคหัวใจ

โทรศัพท์ 0-5393-4759, 0-5393-4760

ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

หน่วยบริการ : คลินิกตรวจสุขภาพ

โทรศัพท์ 0-5393-6700, 0-5393-4552

หน่วยบริการ : คลินิกผิวหนังและผิวพรรณความงาม

โทรศัพท์ 0-5393-4733

หน่วยบริการ : ศูนย์วัคซีนภาคเหนือ

โทรศัพท์ 0-5393-6700

หน่วยบริการ : คลินิกสุขภาพเด็กดี

โทรศัพท์ 0-5393-4767, 0-5393-4768

หน่วยบริการ : คลินิกโรคอ้วน

โทรศัพท์ 0-5393-6700

หน่วยบริการ : คลินิกท่องเที่ยว

โทรศัพท์ 0-5393-4767, 0-5393-4768

หน่วยบริการ : คลินิกอาชีวเวชกรรม

โทรศัพท์ 0-5393-4767, 0-5393-4768

ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

หน่วยบริการ : ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

โทรศัพท์ 0-5393-4766

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

หน่วยบริการ : แผนกบริการรังสีX
อาคารศรีพัฒน์ฯ


ชั้น 15 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หน่วยบริการ : หอผู้ป่วยใน

ชั้น 14 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หน่วยบริการ : หอผู้ป่วยใน

ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หน่วยบริการ : คลินิกอายุรกรรม (โรคไต, โรคเลือด, โรคข้อและรูมาติสซั่ม, ระบบประสาทและสมอง, ระบบต่อมไร้ท่อ(โรคเบาหวาน,ไทรอยด์), โรคมะเร็ง, โรคติดเชื้อ, ระบบการหายใจและโรคปอด)

โทรศัพท์ 0-5393-6909, 0-5393-6910

หน่วยบริการ : คลินิกสูตินรีเวช

โทรศัพท์ 0-5393-5830

หน่วยบริการ : คลินิกกุมาร

โทรศัพท์ 0-5393-6905

หน่วยบริการ : คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

โทรศัพท์ 0-5393-6961

หน่วยบริการ : คลินิกจิตเวช

โทรศัพท์ 0-5393-6909, 0-5393-6910

ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หน่วยบริการ : คลินิกกระดูกและข้อ

โทรศัพท์ 0-5393-6952, 0-5393-6826

หน่วยบริการ : คลินิกจักษุ

โทรศัพท์ 0-5393-6948

หน่วยบริการ : คลินิกศัลยกรรม

โทรศัพท์ 0-5393-6952, 0-5393-6826

หน่วยบริการ : คลินิกหูคอจมูก

โทรศัพท์ 0-5393-6952, 0-5393-6826

หน่วยบริการ : คลินิกระงับปวด

โทรศัพท์ 0-5393-6830

หน่วยบริการ : ห้องคลอด

โทรศัพท์ 0-5393-6903, 0-5393-6904

หน่วยบริการ : ห้องทารกแรกเกิด

โทรศัพท์ 0-5393-6902, 0-5393-6827

ชั้น 4 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หน่วยบริการ : หอผู้ป่วยวิกฤติ

หน่วยบริการ : คลินิกไตเทียม

หน่วยบริการ : คลินิกโรคหัวใจ

หน่วยบริการ : ห้องผ่าตัด

ชั้น 2 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หน่วยบริการ : แผนกบริการรังสี

โทรศัพท์ 0-5393-6542

ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หน่วยบริการ : คลินิกบริการส่วนหน้า

โทรศัพท์ 0-65472-0757

X
อาคารอาคารเฉลิมพระบารมี


ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี

หน่วยบริการ : หอผู้ป่วยใน

ชั้น 13 อาคารเฉลิมพระบารมี

หน่วยบริการ : หอผู้ป่วยใน

ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระบารมี

หน่วยบริการ : หอผู้ป่วยใน

ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี

หน่วยบริการ : หอผู้ป่วยใน